Publicerad 2019-08-12 15:47

Senast uppdaterad 2019-08-12 15:50

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- ch gatukontoret hade sammanträde 12 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.