Publicerad 2020-05-14 15:05

Senast uppdaterad 2020-05-14 15:07

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 5 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.