Publicerad 2020-05-14 15:08

Senast uppdaterad 2020-05-14 15:10

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 5 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.