Publicerad 2020-05-12 07:33

Senast uppdaterad 2020-05-12 07:35

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-,vård och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 maj. § 45 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.