Publicerad 2020-03-19 15:09

Senast uppdaterad 2020-03-19 15:11

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 16 mars. Prtotkollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.