Publicerad 2020-03-24 11:19

Senast uppdaterad 2020-03-24 11:22

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.