Publicerad 2020-03-24 16:03

Senast uppdaterad 2020-03-24 16:06

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 17 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.