Publicerad 2020-03-24 16:13

Senast uppdaterad 2020-03-24 16:16

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 20 mars. §27-40 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.