Publicerad 2020-05-08 08:29

Senast uppdaterad 2020-05-08 08:32

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.