Publicerad 2020-05-08 09:11

Senast uppdaterad 2020-05-08 09:14

Anslag: justerat protokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.