Publicerad 2020-05-08 09:14

Senast uppdaterad 2020-05-08 09:18

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 28 april. Protokollet är nu justerat och har tillkänna givits, utom §§ 35-36, §§ 41-44.