Publicerad 2020-05-08 09:21

Senast uppdaterad 2020-05-08 09:25

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 29 april. §§ 44, 52 och 57 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.