Publicerad 2020-05-08 09:26

Senast uppdaterad 2020-05-08 09:28

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 27 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.