Publicerad 2020-05-08 09:32

Senast uppdaterad 2020-05-08 09:35

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 21 april. §§ 126-176 har nu justerats och har tillkännagivits genom anslag.