Publicerad 2019-11-18 11:10

Senast uppdaterad 2019-11-18 11:14

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott, §§ 32-40 hade sammanträde 6 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.