Publicerad 2019-11-18 13:54

Senast uppdaterad 2019-11-18 13:57

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 28 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.