Publicerad 2019-11-18 14:22

Senast uppdaterad 2019-11-18 14:26

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.