Publicerad 2020-02-04 09:35

Senast uppdaterad 2020-02-04 09:38

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsfnämnden hade sammanträde 31 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.