Publicerad 2020-02-05 10:00

Senast uppdaterad 2020-02-05 10:02

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämden hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.