Publicerad 2020-02-05 11:06

Senast uppdaterad 2020-02-05 11:25

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 29 januari. Protokollet, utom § 3 som justerades omedelbart, är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.