Publicerad 2020-02-05 11:37

Senast uppdaterad 2020-02-05 11:39

Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.