Publicerad 2020-02-11 10:51

Senast uppdaterad 2020-02-11 11:04

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott §§16-19 hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.