Publicerad 2021-02-09 09:01

Senast uppdaterad 2021-02-09 09:05

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 26 januari. §§ 1-35 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.