Publicerad 2021-02-09 09:57

Senast uppdaterad 2021-02-09 10:00

Anslag: justerat protokoll

Valnämnden hade sammanträde 26 januari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.