Publicerad 2021-02-09 15:52

Senast uppdaterad 2021-02-09 15:56

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.