Publicerad 2021-02-15 11:30

Senast uppdaterad 2021-02-15 11:34

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 februari. §§ 1-19 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.