Publicerad 2021-02-16 13:57

Senast uppdaterad 2021-02-16 14:00

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 9 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.