Publicerad 2021-02-17 16:17

Senast uppdaterad 2021-02-17 16:20

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.