Publicerad 2021-02-18 14:34

Senast uppdaterad 2021-02-18 14:37

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 11 februari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.