Publicerad 2020-10-13 12:44

Senast uppdaterad 2020-10-13 12:47

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 6 oktober. §§81-89 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.