Publicerad 2021-02-09 09:08

Senast uppdaterad 2021-02-09 09:11

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens presidium hade sammanträde 2 februari. §§ 1-3 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.