Publicerad 2021-02-09 12:20

Senast uppdaterad 2021-02-09 12:23

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 2 februari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.