Publicerad 2021-02-16 13:13

Senast uppdaterad 2021-02-16 13:16

Anslag: Justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.