Publicerad 2021-02-16 13:17

Senast uppdaterad 2021-02-16 13:20

Anslag: Justerat protokoll

Kommunstyrelsen hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.