Publicerad 2021-02-16 13:21

Senast uppdaterad 2021-02-16 13:25

Anslag: Justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.