Publicerad 2021-02-18 13:12

Senast uppdaterad 2021-02-18 13:14

Anslag: justerat protokoll

Miljönämnden hade sammanträde 17 februari. § 41 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.