Publicerad 2021-02-19 15:41

Senast uppdaterad 2021-02-19 15:50

Anslag: justerat protokoll

Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 februari. § 26 Remiss om Utredning av möjligheter till ändrad ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 - Storstad malmö, Storstadspaketet i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.