Publicerad 2021-02-23 11:57

Senast uppdaterad 2021-02-23 12:02

Anslag: justerat protokoll

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.