Publicerad 2020-03-13 14:57

Senast uppdaterad 2020-03-13 15:00

Anslag: justerat protokoll

Delegation Fastighetsägaranslavaret hade sammanträde 9 mars i Folkets Park. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.