Publicerad 2020-03-13 15:34

Senast uppdaterad 2020-03-13 15:36

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden, Trafikdelegationen hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.