Publicerad 2020-03-16 15:58

Senast uppdaterad 2020-03-16 16:03

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 9 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.