Publicerad 2020-03-17 09:10

Senast uppdaterad 2020-03-17 09:15

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.