Publicerad 2020-03-20 13:41

Senast uppdaterad 2020-03-20 13:44

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.