Publicerad 2020-03-20 13:45

Senast uppdaterad 2020-03-20 13:48

Anslag: justerat protokoll

Kommunfullmäktige §67 hade sammanträde 19 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.