Publicerad 2020-03-20 14:19

Senast uppdaterad 2020-03-20 14:22

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.