Publicerad 2020-03-25 12:57

Senast uppdaterad 2020-03-25 13:02

Anslag: justerat protokoll

Miljönämnden hade sammanträde 24 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.