Publicerad 2020-03-25 13:26

Senast uppdaterad 2020-03-25 13:29

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 23 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslg.