Publicerad 2020-03-25 14:47

Senast uppdaterad 2020-03-25 14:50

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 25 mars. § 39-41 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.