Publicerad 2020-07-21 14:07

Senast uppdaterad 2020-07-21 14:12

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 17 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.