Publicerad 2019-11-06 15:07

Senast uppdaterad 2019-11-06 15:09

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 21 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.